Wapenverlof of ook nog wel eens in de volksmond ‘een vergunning voor een vuurwapen’ genoemd. [2]

Je hebt een mooi wapen gezien op de vereniging of je kan iets kopen van een particulier.   Wat heb je nodig voor de aanvraag bij de politie. Op deze site van Justis.nl kan je vast het een en ander doorlezen; https://www.justis.nl/producten/wet-wapens-en-munitie/wapenverlof-of-jachtakte-aanvragen En lees ook deze informatie even door; https://www.knsa.nl/media/2980/stcrt-2022-24877.pdf   Voor een afspraak bij […]