Wapenverlof

Een verlof is een vergunning voor een bepaalde handeling, zoals het voorhanden hebben en vervoeren van een (vuur)wapen. Sportschutters en schietverenigingen hebben zo’n vergunning nodig. Het wapenverlof vraagt u aan bij de korpschef. Het is maximaal 1 jaar geldig en kan worden verlengd.

Voor de schietsport bestaan 2 soorten verloven:

  1. een verlof voor privéwapens (voor particulieren)
  2. een verenigingsverlof (voor schietverenigingen)

 

Schietverenigingen kunnen – als ze aan een aantal voorwaarden voldoen – een verlof krijgen waarmee ze vuurwapens mogen bezitten voor gebruik door de leden van de vereniging.

Als particulieren een nieuw verlof of een verlenging van een bestaand verlof aanvragen, moeten zij onder andere aantonen dat ze in de 12 maanden voor de aanvraag minimaal 18 schietbeurten met een vuurwapen hebben verricht bij een gecertificeerde schietsportvereniging. De verlofhouder bewijst hiermee dat hij of zij de schietsport beoefent (redelijk belang) en zijn of haar vaardigheid met wapens op peil houdt. Kijk voor meer informatie in de Circulaire Wapens en Munitie.